Utrykningspolitiet er politiets enhet med ansvar for å redusere antall uhell i trafikken og lovovertredelser i trafikken. Utrykningspolitiet har en rekke svært viktige oppgaver, særlig knyttet til trafikksikkerhet. Utrykningspolitiet kan også bistå andre enheter i ulike situasjoner. Utrykningspolitiet er i hovedsak ute på veiene å kjører for å forebygge og å holde kontroller på ulike strekninger.

Kontroller langs veiene

Hovedoppgaven til utrykningspolitiet er å ha kontroller langs veien, med hensikt å straffe dem som bryter loven og å forebygge. Dette innebærer å ha fartskontroller, rus-kontroller og andre kontroller for å forhindre uaktsom og ulovlig kjøring. Ved lovovertredelser i trafikken kan utrykningspolitiet dele ut pålegg og gi prikker eller i verste fall inndra førekortet i noen situasjoner. Noen av utrykningspolitiets kontroller er varslede på forhånd for å forebygge mot uaktsom og ulovlig kjøring, da dette har vist seg å redusere antallet ulykker.

Forebyggende arbeid

Det å redusere antallet ulykker i trafikken er svært viktig for utrykningspolitiet, som har en «null visjon». «Null visjonen» handler om at politiet jobber for null dødsfall i trafikken. Det er dessverre fortsatt noen som dør i trafikken i Norge hvert eneste år, men det har vært en nedgang de siste årene. Dette skyldes i hovedsak tre faktorer som er utrykningspolitiets forebyggende arbeid, bedre og tryggere veier og sikrere biler de siste årene. Utrykningspolitiet har særlig fokus på å være i kontakt med unge sjåfører for å sikre gode holdninger i trafikken. Derfor er politiet ofte på skolebesøk, og holder foredrag og snakker med elever. Det holdes også flere kampanjer som skal sikre økt fokus på trafikksikkerhet.

Politi på veiene

For å klare å forhindre lovovertredelser og forebygge må politiet være tilstede på veiene. Når trafikanter observerer politi på veiene kjører flere aktsomt og det forhindrer ulykker som skyldes uaktsom kjøring. Ved å være på veiene har de også mulighet til å stanse personer som bryter trafikklovene. En annen stor fordel er at de også er raske til åsteder om bistand trengs.