Mange tenker på politiet som dem som fanger tyver og tar kriminelle, noe som er helt riktig. Det er allikevel ikke det eneste politiet driver med. Politiet i Norge har en rekke andre oppgaver i tillegg til å fange tyver og ta kriminelle. Politiet har blant annet også ansvar for å forebygge og forhindre kriminalitet i samfunnet. Dette er et svært viktig området, som politiet prioriterer ekstremt høyt med ulike metoder. I denne teksten vil jeg forklare hvordan politiet jobber med forebyggende arbeid til daglig.

Tilstedeværelse i samfunnet

Politiet har et ønske om å være tilstede for å gi folk en trygghet når du er ute å ferdes blant andre mennesker. Uniformert politi i byer, langs veien og på steder som smaler mage mennesker gir folk en ekstra trygghet. Tilstedeværelsen i samfunnet gir ikke bare folk en ekstra trygghet, men det forhindrer også kriminalitet. Politiet er også alltid tilstede eller informert om større arrangementer og bidrar til en sikker og trygg gjennomføring av arrangementene.

Internett er også en arena der politiet driver med forebyggende arbeid i form av tilstedeværelse og informasjonspredning. Det mange ikke tenker over når de er på Internett er at politiet følger med på uønsket aktivitet som for eksempel mobbing. Dette er for å forhindre å ta tak i uakseptabel og kriminell oppførsel. Internett har også blitt en av politiets viktige informasjonskanaler for forebyggende arbeid. Grunnen til at Internett er blitt en stor informasjonskanal er at politiet ønsker å nå ut med sin forebyggende aktivitet og informasjon til flest mulig så effektivt som mulig.

Fokus på Samarbeid

Samarbeid med andre er noe politiet er helt avhengig av for å klare å forebygge kriminalitet. Politiet ønsker et samarbeid med andre for å klare å bruke sine ressurser mest mulig effektivt. Politiet samarbeider blant annet med arrangører av arrangementer, personer i ulike miljøer og med skoler. Dette er for å nå ulike målgrupper i ulike stasjoner og for å få en forståelse av hva som er viktig å ha fokus på for å drive det rette forebyggende arbeidet, og utnytte ressursene sine på best mulig måte.

Har det forebyggende arbeidet noen effekt?

Det er flere positive effekter av det forebyggende arbeidet, særlig sett i et lengre perspektiv. Politiet har prioriterte områder der de ser det nødvendig å legge inne ekstra tiltak, ofte i områder med høy kriminalitet og under store forsamlinger. Politiets tilstedeværelse i disse, men også i andre områder, har redusert kriminaliteten og bråk mellom personer. Derfor konkludere jeg med at de positive effektene av det forbydende arbeidet er mange.