Nødetaten for brann og utrykning har en viktig rolle i samfunnet. Man kaller dem faktisk for en samfunnskritisk funksjon, som alltid må være tilstede for å hjelpe folk i plutselig nød. Det fins nødetater i alle kommuner i landet, men mange av dem sliter med lave budsjett og permitteringer. Nødetaten er helt avgjørende i et moderne samfunn, altså en tjeneste som skattebetalerne skal betale for. Det gjelder også rike uten tanke for medborgerne sine.

Hva er nødetaten?

I Norge definerer man utryknings-personell som brannmenn, ambulansesjåfører og politi. De bruker et felles samband og er knyttet til Veitrafikksentralen. De sørger for å alarmere og informere utrykningskjøretøy om veiene.

Når man ser blålys på kjøretøy skal man vike unna. Det betyr å stoppe ved veikanten til utrykningskjøretøyet har passert. Det uler i sirene og da vet man at noe alvorlig har skjedd.

Litt den samme følelsen kan man oppleve med Unibet tipping på nett, når kampene renner inn med riktig utfall. Om man skulle få hjertebank, kan det hende også millioner er på vei inn på konto.

Nummeret å ringe til brann

Når det brenner er det helt avgjørende å få varslet fort. Når man har sikret seg selv skal man ringe 110 for å bli ført over til nærmeste brannstasjon. Her venter forberedte mannskap for å ta løs på oppgavene med å slukke brannen så fort som mulig.

Nummeret å ringe til politi

Er det noe straffbart som er i ferd med å skje skal politiet varsles. Det er telefonnummer 112 som gjelder for slike henvendelser. Man vil da bli satt over til et politidistrikt i nærheten, og herfra kan man ta bekymringsmeldingene eller varsel om kriminelle hendelser.

Nummeret å ringe til ambulanse

Når man ringer 113 kan det stå om liv. Det kan være etter en ulykke eller ved sykdom. Det er viktig å gi ambulansen plass og fri ferdsel, for ambulansesjåfører gir alt for å redde liv. De kan førstehjelp og stabilisering for videre operasjon på sykehus.

Nødetatene er en viktig støttefunksjon i samfunnet, og det er noe alle må respektere. De gjør noen av de viktigste jobbene du kan tenke deg, så takk og lov for at vi har nødetatene i orden.