Vi kjenner jo alle til ambulansetjenesten, de som hjelper oss når noen skader seg eller blir akutt syke. Ambulansetjenesten er en forlengelse av sykehusene, og tilbyr den akutte medisinske hjelpen til mennesker som enten er syke eller skadet, og frakter også disse menneskene til sykehus og legevakt. Likevel vet de fleste ganske lite om ambulansetjenesten, og det har vi tenkt til å gjøre noe med nå.

Ambulansetjenestens arbeidsoppgaver

Ambulansetjenesten er bindeleddet mellom pasienten og sykehuset, og har en hel rekke ulike arbeidsoppgaver. Det vi kanskje kjenner best til er at de rykker ut når de får inn et nødanrop om akutt skade eller sykdom. De er noen av de første som pasienten får hjelp av, og derfor er ofte arbeidet de gjør avgjørende for pasienten dersom det er akutt. Likevel er det viktig å huske at ambulansetjenesten gjør så mye mer enn dette. De transporterer selvfølgelig pasienter til sykehuset, men dette trenger ikke bare å være mennesker som er akutt syke, de kan også transportere mennesker hjem igjen fra sykehuset, eller til andre helseinstitusjoner. I tillegg til selve den akutte behandlingen av pasienter, er det også de som gjør den første undersøkelsen og vurderer alvorlighetsgraden. Og det som kanskje er noe av det viktigste de gjør for pasientene er omsorgen de viser, og det at de tar seg tid til en rolig samtale med dem. Slik bidrar ambulansetjenesten til at pasientene ikke bare får behandling, men også føler seg trygge og ivaretatt på samme tid.

Hva skal du si når du ringer 113?

Det kan være vanskelig å egentlig vite hva du skal si når du ringer 113, men det er ikke så vanskelig som det kanskje kan virke. Fortell hva du heter og hvor du befinner deg, altså gateadresse og hvilken kommune og lignende, forsøk å være så nøyaktig som mulig så ambulansen kan finne frem enklest mulig. Fortell deretter om hva som har skjedd så godt du kan, og hva slags symptomer du eventuelt kan observere. Ikke bekymre deg dersom du er stresset og ikke helt klarer å samle deg. Sykepleieren som svarer har spesialutdanning, og masse trening i hvordan de skal roe deg ned. Du trenger heller ikke være redd for å ikke klare å komme med all nødvendig informasjon med en gang, for sykepleieren vil stille deg spørsmål for å få vite mest mulig.

Da håper vi du kanskje lærte noe nytt om ambulansetjenesten vår, og kanskje du setter enda mer pris på den nå? Fortsett å ta vare på hverandre, og vær takknemlig for de som passer på oss.