Vi kjenner alle til brannvesenet, og lærer fra vi er små at om vi trenger dem skal vi ringe 110. Vi ser for oss at de er ute og slukker branner og redder katter fra trær, men hva er egentlig brannvesenets oppgaver?

Generelt om brannvesenet

Brannvesenet er et av samfunnsorganene våre, og har som oppgave å redde liv og eiendom mot brann, i tillegg til å drive forebyggende arbeid. Det norske brannvesenet drives av kommunene, og følger forskrifter fra DSB, altså direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Brannvesenets mål

Brannvesenet har som mål å beskytte menneskeliv og eiendom mot brann og eksplosjoner, og andre farlige ulykker. Selv om det man nok tenker mest på når man tenker på brannmenn er folk som løper inn i røykfylte og brennende bygninger, er store deler av brannvesenets mål å forebygge. Dette nettopp for å sørge for at slike situasjoner ikke oppstår, og at folk og dyr dermed forblir trygge.

Brannvesenets oppgaver

Brannvesenet har en hel rekke ulike oppgaver, som å forebygge brann gjennom å utføre jevnlige tilsyn av bygninger, for å sørge for at brannforskriftene følges. De sørger også for å informere folk om farene ved brann, og hvordan de kan unngås, slik at folk selv kan gjøre det de kan for å unngå at det oppstår brann. I tillegg bistår de med rolig arbeid som heisstopp og lignende. Om det er mistanke om farlige stoffer stiller også brannvesenet opp for håndtering av dette. Og sist men ikke minst, er de selvfølgelig på plass når det faktisk har oppstått brann, og de bistår også i andre typer ulykker, som blant annet trafikk- og drukningsulykker. De hjelper mennesker som enten er skadde eller omkomne, ved å få dem vekk fra ulykken, og å utføre førstehjelp i de tilfellene hvor det er nødvendig.

Brannvesenet har også mange flere oppgaver enn bare å slukke branner og og løpe inn i hus som kollapser rundt dem mens de slukes av flammene. Det er en hel rekke viktige oppgaver som brannvesenet gjennomfører, og dette er det bare å være takknemlig for, for det er vanskelig å forestille seg hvordan samfunnet vårt hadde fungert dersom vi ikke hadde et brannvesen.