Hele tiden foregår det farlige situasjoner og ulykker ute i verden, og dette er vi helt avhengige av at det er noen som håndterer og hjelper oss med. Heldigvis har vi nødetatene våre til dette, og de er politi, brannvesen og ambulanse. Hver eneste dag utfører de utrolig viktig arbeid for å holde oss trygge, og dette er faktisk såpass viktig at vi har bestemt at vi trenger en egen nettside dedikert til nødetatene våre. Vi ønsker at alle skal være bedre informert rundt nødetatene våre i hva slags arbeid de gjør, hvordan man kan utdanne seg, og hvordan man kontakter dem. For de aller aller fleste vet jo at vi benytter nødnummer for å kontakte nødetatene, men hvor mye vet du egentlig om disse?

Bakgrunnen for nødnumrene

Nødnumrene har eksistert en god stund, da det aller første ble opprettet i 1937 i London. Her hjemme ble det etablert en rekke nødsentraler ved politikamre på 60-tallet, og i 1964 ble det besluttet at alle politikamre skulle ha et nødhjelpsmottak. Man antok på denne tiden at politiet stort sett ville være nødvendig å tilkalle uansett hva som hadde skjedd, så det var derfor politiet som skulle motta nødanropene. Dette nummeret var 000, og ble benyttet fordi Norges telefoner hadde ulik nummerskive, men alle hadde 0 på samme sted. Det ble veldig snart diskusjoner rundt hvordan dette skulle finansieres, og da tok det ikke lang tid før hver instans fikk et eget nødnummer. Brann fikk 001, politiet 002, og ambulansen 003. Først i 1993 fikk vi de nødnumrene vi kjenner i dag, 110, 112 og 113.

Når bør du ringe?

Mange synes det er vanskelig å faktisk ta steget og ringe et nødnummer. Man er redd for å være til

bry dersom situasjonen kanskje ikke er akutt nok, og venter derfor ofte for lenge med å ringe. Dette kan ha katastrofale konsekvenser, så man skal ikke kvie seg for mye for å ringe. Nødnumrene er tross alt der for at vi skal kunne ringe. Ring dersom du opplever at du selv eller andre er i en potensielt livstruende situasjon som ikke kan vente. Enten dette er noen som har skadet seg eller har dårlig allmenntilstand, et møte med truende mennesker, en brennende bygning eller hva det måtte være. Oppleves situasjonen som potensielt livstruende, så ikke nøl med å ringe.

La oss gi deg disse viktige opplysningene

Så kanskje du nå fikk lære noe nytt om nødnumrene våre, og er litt bedre informert om når du faktisk bør ringe. Dette er utrolig viktig informasjon, så vi er glade for at vår nettside kan bidra til å informere om nettopp dette. Og ønsker du å lære mer om nødetatene våre er det bare å klikke deg litt mer rundt på siden vår, så er det masse interessant informasjon du bør få med deg.