Ved etableringen av felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene ble det behov for felles sambandsreglement. Enhetlig bruk er avgjørende for nød- og beredskapsetatene i samhandling og for å kunne løse daglige oppgaver på en optimal og sikker måte.
Sambandsreglementet sikrer enhetlige prosedyrer og rutiner for kommunikasjon både internt i etatene og ved samhandling og er retningsgivende for alt radiosamband i daglig drift.

Reglementet er delt i tre nivå:
Del 1 – Felles nasjonalt regelverk
Del 2 – Etatsvis nasjonalt regelverk
Del 3 – Etatsvis regionalt/lokalt regelverk

Sambandsreglementene finnes her:

Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere
Nasjonalt sambandsreglement for brann- og redningsvesen
Sambandsreglement for ABØ distrikt

Revidert felles sambandsreglement for nødetater – de viktigste endringene