Første fase av droneprosjektet ledet av Alarmsentral Brann Øst ble ved årsskiftet avsluttet. Hensikten har vært å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag for brannvesen som vurderer å ta i bruk droner operativt. Gjennom 2015 er alternativer vurdert og utprøving gjort sammen med brannvesen og andre beredskapsaktører. Våre foreløpige konklusjoner og anbefalinger ble fremlagt på konferansen Brann og Redning 2015 som samler representanter fra fagmiljøet i hele landet.

Gjennom høsten 2015 har 2 studenter fra brann-/sikkerhetsingeniørlinjen ved Høgskolen Stord/Haugesund skrevet sin avsluttende bacheloroppgave om bruk av droner i brann- og redningstjenesten. Oppgavens tittel har vært;

”Egner droner seg som et operativt beslutningsstøtteverktøy i brann- og redningstjenesten?”

ABØ har hatt samme utgangspunkt i sin prosjekttilnærming og veiledet studentene i sitt arbeid. Studentene har brukt ulike metoder, herunder spørreundersøkelse til alle landets brannvesen, dybdeintervju med relevante aktører og litteraturstudie generelt.

Med utgangspunkt i beslutningstaking i brannvesen og synspunkter fra et representativt utvalg av brannvesen hvor svarprosenten var nær 50%, mener vi at oppgaven kan tjene som et godt og relevant bidrag til de brannvesen som måtte vurdere å se nærmere på bruken av droner innen eget distrikt. Rapporten vil etter hvert bli tilgjengelig gjennom Høgskolen i Stord/Haugesund, men kan også lastes ned i sin helhet ved å klikk på bildet/dokumentet til høyre.

Veien videre for vår del vil være å bistå distriktets brannvesen etter behov når de nå ser på mulighetene for å etablere en regional droneressurs. Denne delen av prosjektet vil ledes av Halden Brannvesen og mer informasjon om dette er å finne i artikkel publisert nylig på NRK sine nettsider;

http://www.nrk.no/ostfold/tester-ut-droneberedskap-i-ostfold-1.12776071

Alarmbrann

Follo bv Korsegården på vei til trafikkuhell FV 27 Stenerudveien

fra Alarmbrann

Alarmbrann

MIB er på vei til en ny bilbrann ved Slalombakken Moss

fra Alarmbrann

Alarmbrann

MIB er på vei med flere enheter til 2 biler i brann Karlshus Råde

fra Alarmbrann

Alarmsentralen for brann- og redningstjenesten flyttes til Ski i 2018

Nærpolitireformen, Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv., ble vedtatt i juni 2015. I tillegg til nye politidistrikter ble samlokalisering av nødmeldetjenestene 110 og 112 besluttet i henhold til forslag i Brannstudien og Nasjonalt nø

Les mer …(18.12.2017)

Generelt bålforbud

Fra 15.april til 15.september er det generelt bålforbud.

Les mer …(17.04.2017)

Etablering av regional droneressurs i Halden

Første fase av droneprosjektet ledet av Alarmsentral Brann Øst ble ved årsskiftet avsluttet. Hensikten har vært å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag for brannvesen som vurderer å ta i bruk droner operativt. Gjennom 2015 er alternativer vur

Les mer …(19.02.2016)
Alarmsentral Brann Øst AS - Postadresse: Pb. 716 Krapfoss, 1509 Moss - Besøksadr.: Tykkemyr 2, 1597 Moss - Tlf: Operativt: 6920 1700
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn