Onsdag 11.11.2015 klokken 11:00 tok brann- og redningsvesen og 110-sentralen i Finnmark, som de siste i innføringsløpet til brann- og redning, offisielt i bruk Nødnett. Dette skjer nøyaktig 5 år, 5 måneder, 1 dag og 1 time etter at vi som første 110-sentral tok i bruk Nødnett den 10. juni 2010 klokken 10:00. Brann og redningstjenesten er med det første nødetat som har tatt Nødnett i bruk hele landet.

Nødnett skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nødetater og beredskapsorganisasjoner. Utbyggingen av Nødnett har vært delt i to trinn:

• Stortinget vedtok i desember 2004 at Justisdepartementet kunne hente inn tilbud på etablering av et felles digitalt radiosamband og inngå kontrakt om et første utbyggingsområde. I 2006 bevilget Stortinget penger til utbyggingen av første trinn, som omfattet politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. Våren 2012 hadde samtlige kommunikasjonssentraler i politi, helse og brann tatt i bruk Nødnett i trinn 1.

• Før Stortinget vedtok utbygging i resten av landet, ble systemet evaluert. I juni 2011 ble trinn 2 (utbygging i resten av landet) vedtatt av Stortinget. Stortinget la til grunn at Nødnett skulle være klart til bruk i hele Norge innen utgangen av 2015.

Leveransen i nødnettprosjektet består av et digitalt landsdekkende radionett, radioterminaler og utstyr til kommunikasjonssentraler i politi, brannvesen og helsetjenesten. Landets 110-sentraler mottar også et nytt oppdragshåndteringsverktøy. Det nye verktøyet til 110-sentralene foreslår automatisk nærmeste riktige ressurs for en hendelse.


Ole Martin Isebakke kvitterer 110-sentralen i Finnmark på nasjonal talegruppe Brann Norge

Brannvesenet i Hammerfest (Hotel 01) og i Kirkenes (Mike 01) kvitterte på anropet fra 110-sentralen i Finnmark for henholdsvis alle brannvesen i Vest-Finnmark og Øst-Finnmark før det var ABØ sin tur til å kvittere og ikke minst gratulere med dagen. Vaktleder og operatør, Ole Martin Isebakke, var også den personen som mer enn 5 år tidligere åpnet Nødnett for første gang og han hadde følgende melding på denne dagen hvor hele landets brann- og redningstjeneste ble «koblet sammen»;

«Brann 26, dette er Brann 02. Gratulerer med dagen! Alarmsentral Brann Øst og brannvesenene i Follo og Østfold politidistrikt var de første som offisielt tok i bruk Nødnett den 10. juni 2010 kl 10:00. I dag, 5 år, 5 måneder, 1 dag og 1 time etter, ønsker vi dere velkommen til Nødnett. Omtrent 140 mil unna hører vi Brann 26 klart og tydelig, over»

Les mer om Nødnett til brann- og redningsvesen på DSBs nettsider

Les mer om nødnett på DNKs nettsider

Alarmbrann

Follo bv Korsegården på vei til trafikkuhell FV 27 Stenerudveien

fra Alarmbrann

Alarmbrann

MIB er på vei til en ny bilbrann ved Slalombakken Moss

fra Alarmbrann

Alarmbrann

MIB er på vei med flere enheter til 2 biler i brann Karlshus Råde

fra Alarmbrann

Alarmsentralen for brann- og redningstjenesten flyttes til Ski i 2018

Nærpolitireformen, Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv., ble vedtatt i juni 2015. I tillegg til nye politidistrikter ble samlokalisering av nødmeldetjenestene 110 og 112 besluttet i henhold til forslag i Brannstudien og Nasjonalt nø

Les mer …(18.12.2017)

Generelt bålforbud

Fra 15.april til 15.september er det generelt bålforbud.

Les mer …(17.04.2017)

Etablering av regional droneressurs i Halden

Første fase av droneprosjektet ledet av Alarmsentral Brann Øst ble ved årsskiftet avsluttet. Hensikten har vært å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag for brannvesen som vurderer å ta i bruk droner operativt. Gjennom 2015 er alternativer vur

Les mer …(19.02.2016)
Alarmsentral Brann Øst AS - Postadresse: Pb. 716 Krapfoss, 1509 Moss - Besøksadr.: Tykkemyr 2, 1597 Moss - Tlf: Operativt: 6920 1700
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn