Brannvesen i ABØ distriktet har tidligere gjennom felles anskaffelse tatt i bruk mobile kartløsninger til bruk i utrykningskjøretøyer. Gjennom distriktets etablerte Beredskapsforum har en arbeidsgruppe sett på mulighetene som en slik felles løsning gir i forhold til bedre samvirke opp mot 110-sentralen så vel som mellom brannvesen regionalt.

Objektsplaner tjener først og fremst den hensikt at man har kartlagt og beskrevet de objekt innen eget ansvarsområde som representerer en særskilt fare eller innsats ved brann og ulykker. Disse utarbeides av de enkelte brannvesen, revideres jevnlig og er ofte et resultat av det arbeidet en gjør innen risiko- og sårbarhetsanalyse lokalt.

Fordelen med en felles løsning slik det nå er implementert i Østfold og Follo er flere, ikke minst fordi alle brannvesen nå har tilgang til alle objektsplaner innen hele distriktet og ikke bare egen kommune eller ansvarsområde. Ved en hendelse vil operatørene på 110-sentralen alltid utalarmere nærmeste ressurs, uavhengig av administrative grenser. Videre vil 110-sentralen ved større og langvarig innsats ett sted måtte sideforflytte andre brannvesen slik at totalberedskapen for befolkningen ivaretas. En felles teknisk løsning med felles format på planene og tilgang til alle objektsplaner hvor man vil måtte påregne å bli brukt i innsats, vil være et godt bidrag til bedre samvirke og beredskap.

objekstplan

For 110-sentralen gir løsningen også vesentlig bedre forutsetninger for å kunne veilede innsatsmannskaper under utrykning med tidskritisk informasjon. På bakgrunn av informasjon fra de respektive brannvesen gjøres alle endringer i eksisterende og eventuelle nye objektsplaner av operatørene i sentralen. På denne måten ivaretas også behovet for og nødvendigheten av å ha helhetsoversikt av de som forestår varslingsdelen og utkallingen av ressurser ved hendelser i distriktet.

Alarmbrann

Follo BV er på vei til brann i bygning i Dalefjerdingen, Enebakk.

fra Alarmbrann

Alarmbrann

Follo BV er på vei til ABA i Finstad Park.

fra Alarmbrann

Alarmsentral Brann Øst AS - Postadresse: Pb. 716 Krapfoss, 1509 Moss - Besøksadr.: Tykkemyr 2, 1597 Moss - Tlf: Operativt: 6920 1700
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn