Det er valgt å utarbeide en beredskapsplan for denne type hendelse med bakgrunn i risikoen for at en skogbrann kan binde opp mange ressurser over tid og på denne måten potensielt bidra til at beredskapen samlet sett kan bli svekket (sammenfallende hendelser). Planen bygger på Enhetlig ledelsessystem (ELS) som er et system for mindre til store kompliserte hendelser, jfr. Stortingsmelding 35 (2008-2009). ELS er primært utarbeidet for brannvesenene, men systemet skal også benyttes av Sivilforsvaret. Beredskapsplanen bygger på de fire beredskapsprinsippene med fokus på samvirkedelen.

19. mai møttes representanter fra alle distriktets brannvesen og Østfold Sivilforsvarsdistrikt, som største og viktigste forsterkningsressurs, for gjennomgang av revidert plan for 2015.
19. mai møttes representanter fra alle distriktets brannvesen og Østfold Sivilforsvarsdistrikt, som største og viktigste forsterkningsressurs, for gjennomgang av revidert plan for 2015.

Stor sannsynlighet for skogbrann
Det enkelte brannvesen vil ha lokale skogbrannplaner som ivaretar mindre hendelser og hvor egne ressurser er tilstrekkelig. Delplanen gir mer utfyllende informasjon innenfor tema skogbrann. En større skogbrann i Follo og Østfold er vurdert til å være meget sannsynlig. Konsekvensene er vurdert til å være ufarlig for mennesker og en viss fare for økonomiske tap og skade på miljø. Samlet sett er risikoen (produktet av sannsynlighet og konsekvens) moderat.

Samarbeid med Sverige
Grensekommunene i vårt distrikt har et betydelig grensesamarbeid med Sverige. Det foreligger en egen grensestrategisk krisehåndteringsplan som ble ferdigstilt i 2012/2013. Dette var et Interregprosjekt som fokuserte på viktigheten av å se krisehåndteringen i et bredere perspektiv enn tidligere hvor det kun hadde vært fokus på redningstjeneste. Skogbrann er av de mer omfattende delene i denne planen og det øves jevnlig på relevante scenarier i grenseområdene, herunder også skogbranner.

Alarmbrann

Follo BV er på vei til brann i bygning i Dalefjerdingen, Enebakk.

fra Alarmbrann

Alarmbrann

Follo BV er på vei til ABA i Finstad Park.

fra Alarmbrann

Alarmsentral Brann Øst AS - Postadresse: Pb. 716 Krapfoss, 1509 Moss - Besøksadr.: Tykkemyr 2, 1597 Moss - Tlf: Operativt: 6920 1700
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn