Alarmsentral Brann Øst AS har siden høsten 2014 arbeidet systematisk for å utrede hvilke muligheter droneteknologien kan gi operasjonelt som beslutningsstøtte i brann- og redningstjenesten.

Som de første innen brann- og redningsetaten i Norge mottok vi 9. februar 2015 tillatelse til å operere såkalt RPAS operasjonstillatelse (Remotely Piloted Aircraft Systems). Disse utstedes av Luftfartstilsynet etter Luftfartsloven, nasjonale og internasjonale standarder samt beste praksis.

Som et ledd i droneprosjektet ledet av Terje Surdal i Alarmsentral Brann Øst, har det siden formell godkjenning forelå vært fokusert på de ulike muligheter dette kan gi i forhold til operativ bruk for beredskaps- og utrykningsenheter. Videre at man i størst mulig grad søker å ta ut det potensialet som ligger i samvirke med andre beredskapsaktører ved større og mindre uønskede hendelser. Erfaringene hittil tilsier at droner vil kunne bli en viktig del av fremtidens utrustning i brann- og redningstjenesten, primært som beslutningsstøtteverktøy. Bruk av droner vil bidra til økt sikkerhet for mannskaper i innsats, bedre beslutninger i situasjoner som er uoversiktlige på bakken, etablering av felles situasjonsbilde/-forståelse og bedre koordinert innsats for å nevne noen eksempler.

Brukergrensesnitt

Når det gjelder operativ bruk støtter vi oss primært til beredskapslederne innen de 12 brannvesen som er i vårt eget distrikt og dekker Østfold og Follo politidistrikter.
En av målsetningene med prosjektet er å unngå at man må endre på måten man arbeider og opererer på i dag under innsats. I tillegg ønsker vi et brukergrensesnitt som gjør at terskelen for bruk blir lavest mulig og man unngår behov for eller krav om spesialisering for mannskaper. De behov Forsvaret har er i så måte på flere områder samsvarende med det vi har hva gjelder brukergrensesnitt og funksjoner. Det har derfor vært naturlig for oss å konsultere Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) sitt fagmiljø i prosessen. Videre har vi samarbeidet tett med Prox Dynamics AS som er verdensledende på utvikling av såkalt nano-UAV (unmanned areal vehicle) som i praksis betyr knøttsmå droner. Deres PD-100 Black Hornet finnes i to
varianter hvorav en egner seg spesielt godt i mørke og søk etter varmekilder og er utstyrt med termisk kamera. Disse er videre utstyrt med GPS og kan opereres med en hånd som gjør at brukeren (eks; innsatsleder) fortsatt kan kommunisere med innsatsmannskaper og operasjonssentral via håndholdt terminal (nødnett).

Bildeoverføring i Nødnett
Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) har videre valgt ut droneprosjektet som det forsøksprosjektet innen vår etat de ønsker å gå videre med som del av deres TEDS prosjekt (TETRA Enhanced Data Service). I praksis betyr dette at bilder og video fra droner kan sendes over Nødnett hvilket igjen vil kunne bidra til bedre og felles situasjonsforståelse og samvirke med de ulike aktørene under en hendelse. Espen Stabell som er selskapets ressursperson innen droner deltok sammen med representanter fra DNK på deres utstilling og demo under Nødnettdagene i mars tidligere i år hvor nærmere 700 deltagere fra alle landets beredskapsaktører deltok.

Nødnettdagene
Interessen for bilde- og videooverføring i Nødnett ved bruk av droneteknologi var stor under konferansen i Trondheim

Alarmbrann

Follo BV er på vei til brann i bygning i Dalefjerdingen, Enebakk.

fra Alarmbrann

Alarmbrann

Follo BV er på vei til ABA i Finstad Park.

fra Alarmbrann

Alarmsentral Brann Øst AS - Postadresse: Pb. 716 Krapfoss, 1509 Moss - Besøksadr.: Tykkemyr 2, 1597 Moss - Tlf: Operativt: 6920 1700
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn