19. mars var Østfold Sivilforsvarsdistrikt invitert til ABØ AS for en orientering om selskapets aktiviteter og rolle i distriktet. Videre orienterte de om organisering av Sivilforsvarets ressurser lokalt og hva de kan bidra med som forsterkningsressurs ved større og mindre hendelser.

Østfold SivilforsvarsdistriktØstfold Sivilforsvarsdistrikt har kontorer i Sarpsborg og i distriktet for øvrig er det satt opp flere fredsinnsatsgrupper (FIG) bestående av 24 personer og som øves 2-4 ganger i året. Utstyret som disponeres inngår i den totale ressursoversikten ABØ vedlikeholder og som blant annet inngår i felles skogbrannplan.

Som statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene og en viktig aktør i den norske redningstjenesten, er det også besluttet at Sivilforsvaret skal bruke Nødnett. Et pilotprosjekt er allerede i gang og Oslo, Akershus, Østfold og nedre del av Buskerud er først ut. ABØ vil bistå Østfold Sivilforsvarsdistrikt med viktig kompetanse og erfaring i oppbygnings- og etableringsfasen med Nødnett.

Fremtidens organisering og struktur av Sivilforsvaret avhenger blant annet av de anbefalinger som fremkommer av utvalget som har jobbet med organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven for å sikre at staten bruker forsterkningsressursene effektivt ved større hendelser.
Mer informasjon om dette er å finne i NOU 2013:5 på følgende webside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2013/nou-2013-5.html?id=721192

Alarmbrann

IØBR flere stasjoner er på vei til E18 ved Ørje, bussvelt.

fra Alarmbrann

Alarmbrann

FBRK er på vei til jernbaneovergangen ved Høyumveien, togavsporing.

fra Alarmbrann

Alarmbrann

Follo BV er på vei til Gamle Hellvikvei, innvendig vannlekkasje.

fra Alarmbrann

Alarmsentralen for brann- og redningstjenesten flyttes til Ski i 2018

Nærpolitireformen, Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv., ble vedtatt i juni 2015. I tillegg til nye politidistrikter ble samlokalisering av nødmeldetjenestene 110 og 112 besluttet i henhold til forslag i Brannstudien og Nasjonalt nø

Les mer …(18.12.2017)

Generelt bålforbud

Fra 15.april til 15.september er det generelt bålforbud.

Les mer …(17.04.2017)

Etablering av regional droneressurs i Halden

Første fase av droneprosjektet ledet av Alarmsentral Brann Øst ble ved årsskiftet avsluttet. Hensikten har vært å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag for brannvesen som vurderer å ta i bruk droner operativt. Gjennom 2015 er alternativer vur

Les mer …(19.02.2016)
Alarmsentral Brann Øst AS - Postadresse: Pb. 716 Krapfoss, 1509 Moss - Besøksadr.: Tykkemyr 2, 1597 Moss - Tlf: Operativt: 6920 1700
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn