Fylkesmannen i Østfold samlet 19. april medlemmene i Fylkesberedskapsrådet for sitt årlige informasjons- og koordineringsmøte med distriktets aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Utover aktuelle orienteringer fra Fylkesmannen med fokus på status fremdrift i arbeidet med oppdateringen av fylkes-ROS, ble det viet en del tid på arbeidet som er gjort med kartlegging av skjermingsverdige objekter og kritisk infrastruktur i fylket. Resultatet av dette arbeidet ble tidligere lagt frem på Rygge flystasjon 15. mars hvor også ABØ AS deltok. Dette arbeidet har i all hovedsak vært utført av Østfold politidistrikt, Oslofjord HV-distrikt, Politiets sikkerhetstjeneste og Fylkesmannen i Østfold v/Fylkesberedskapssjef Espen Pålsrud, og vil følges opp fremover gjennom forskjellige aktiviteter.

Sjef Rygge flystasjon, oberst Rolf Folland, orienterte om status i arbeidet med å etablere et sivilt/militært beredskaps- og kompetanse senter på Rygge etter at bygningsmasse og øvingsområde gjøres tilgjengelig når hoveddelen av de militære aktivitetene der legges ned.

ABØ AS v/daglig leder, Terje Surdal, orienterte om aktuelle saker med fokus på arbeidet med en felles skogbrannplan for Østfold og Follo. Utover informasjon om organisering og planer lokalt og regionalt, ble de nasjonale ressurser man har til disposisjon ved større hendelser også gjennomgått. Som kommunikasjonsknutepunkt for regionen i forhold til brann- og redningstjenesten ble også forhold relatert til koordinering og kommunikasjon med andre vektlagt, herunder også nabolandet Sverige og brukere av Sikringsradioen i vårt distrikt som driftes av lokale radiolag og hvor basestasjonene er koblet mot 110-sentralen via telefonoverdrag.

Neste større aktivitet som fylket vil være involvert i vil være Øvelse Østlandet som finner sted i desember 2013 og hvor scenario er ekstremvær og langvarig strømbortfall.

Alarmbrann

Follo BV er på vei til brann i bygning i Dalefjerdingen, Enebakk.

fra Alarmbrann

Alarmbrann

Follo BV er på vei til ABA i Finstad Park.

fra Alarmbrann

Alarmsentral Brann Øst AS - Postadresse: Pb. 716 Krapfoss, 1509 Moss - Besøksadr.: Tykkemyr 2, 1597 Moss - Tlf: Operativt: 6920 1700
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn