Brannvesen i ABØ distriktet har tidligere gjennom felles anskaffelse tatt i bruk mobile kartløsninger til bruk i utrykningskjøretøyer. Gjennom distriktets etablerte Beredskapsforum har en arbeidsgruppe sett på mulighetene som en slik felles løsning gir i forhold til bedre samvirke opp mot 110-sentralen så vel som mellom brannvesen regionalt.

Les mer …

Skog- og utmarksbrann er i Nasjonalt risikobilde tatt med som eget scenario under naturhendelser. Videre er det regionalt tatt inn i FylkesROS som eget kapittel. Felles skogbrannplan for Follo og Østfold bygger på dette og er utarbeidet med bakgrunn i risiko- og sårbarhetsanalyser fra de enkelte brannvesener i distriktet.

Les mer …

Alarmsentral Brann Øst AS har siden høsten 2014 arbeidet systematisk for å utrede hvilke muligheter droneteknologien kan gi operasjonelt som beslutningsstøtte i brann- og redningstjenesten.

Les mer …

Overvåkning av brannvarsling er en tillitssak. Vi satser derfor mye på å ha nye og sikre løsninger i vårt alarmmottak.

Les mer …

Høsten 2014 startet Moss Interkommunale Brannvesen (MIB) opplæring for 18 utrykningsledere i brannvesenene i distriktet; beredskapsutdanning trinn 1. Samtidig arrangerer Askim Brannvesen grunnkurs for 20 deltakere fra hele distriktet. Begge kurs arrangeres som deltidsstudie gjennom Norges Brannskole og avsluttes med skriftlig eksamen utarbeidet fra skolen.

Kursledelsen ved grunnkurs og beredskapsutdanningen har utvekslet instruktører og også gjennomført en felles øvelse.

Les mer …

Alarmbrann

Follo bv Korsegården på vei til trafikkuhell FV 27 Stenerudveien

fra Alarmbrann

Alarmbrann

MIB er på vei til en ny bilbrann ved Slalombakken Moss

fra Alarmbrann

Alarmbrann

MIB er på vei med flere enheter til 2 biler i brann Karlshus Råde

fra Alarmbrann

Alarmsentralen for brann- og redningstjenesten flyttes til Ski i 2018

Nærpolitireformen, Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv., ble vedtatt i juni 2015. I tillegg til nye politidistrikter ble samlokalisering av nødmeldetjenestene 110 og 112 besluttet i henhold til forslag i Brannstudien og Nasjonalt nø

Les mer …(18.12.2017)

Generelt bålforbud

Fra 15.april til 15.september er det generelt bålforbud.

Les mer …(17.04.2017)

Etablering av regional droneressurs i Halden

Første fase av droneprosjektet ledet av Alarmsentral Brann Øst ble ved årsskiftet avsluttet. Hensikten har vært å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag for brannvesen som vurderer å ta i bruk droner operativt. Gjennom 2015 er alternativer vur

Les mer …(19.02.2016)
Alarmsentral Brann Øst AS - Postadresse: Pb. 716 Krapfoss, 1509 Moss - Besøksadr.: Tykkemyr 2, 1597 Moss - Tlf: Operativt: 6920 1700
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn