Prosjektet med å skifte ut tidligere prosedyreverktøy i ABØ sentralen er nå ferdigstilt.

Les mer …

Terje Surdal

Etter at Dag-Erik Lauritzen, valgte å gå over i stilling i Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) er det med virkning fra 1.oktober tiltredt ny Daglig leder for Alarmsentral Brann Øst AS.

Les mer …

Vi har innført E-Faktura i våre systemer og vil med dette søke å få vår portefølje over på dette systemet. I denne sammenheng ber vi om at våre kunder registrerer sin e-postadresse og organisasjonsnummer for mottak av faktura. dette gjøres til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer …

Brannvaktene ved Bjørnebekk Asylmottak besøkte oss, for å se hvordan vi jobber.

Les mer …

Tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid (TAS) har bidratt til akuttmedisinsk opplæring blant utrykningspersonell og helsepersonell i primærhelsetjenesten landet rundt.

De tre utrykningsetatene brann, politi og helse lærer og trener sammen for å kunne håndtere større ulykker i sitt område. Opplegget fokuserer på førstehjelp, akuttmedisin og samarbeid på skadested.

Les mer …

Alarmbrann

IØBR flere stasjoner er på vei til E18 ved Ørje, bussvelt.

fra Alarmbrann

Alarmbrann

FBRK er på vei til jernbaneovergangen ved Høyumveien, togavsporing.

fra Alarmbrann

Alarmbrann

Follo BV er på vei til Gamle Hellvikvei, innvendig vannlekkasje.

fra Alarmbrann

Alarmsentralen for brann- og redningstjenesten flyttes til Ski i 2018

Nærpolitireformen, Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv., ble vedtatt i juni 2015. I tillegg til nye politidistrikter ble samlokalisering av nødmeldetjenestene 110 og 112 besluttet i henhold til forslag i Brannstudien og Nasjonalt nø

Les mer …(18.12.2017)

Generelt bålforbud

Fra 15.april til 15.september er det generelt bålforbud.

Les mer …(17.04.2017)

Etablering av regional droneressurs i Halden

Første fase av droneprosjektet ledet av Alarmsentral Brann Øst ble ved årsskiftet avsluttet. Hensikten har vært å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag for brannvesen som vurderer å ta i bruk droner operativt. Gjennom 2015 er alternativer vur

Les mer …(19.02.2016)
Alarmsentral Brann Øst AS - Postadresse: Pb. 716 Krapfoss, 1509 Moss - Besøksadr.: Tykkemyr 2, 1597 Moss - Tlf: Operativt: 6920 1700
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn