Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for nasjonal, regional og lokal trygghet og beredskap, brann- og elsikkerhet, industri- og næringslivstrygghet, farlige stoff, og produkt- og forbrukersikkerhet. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.


DSBs hjemmeside rettet mot forbrukere og privatpersoner og omhandler forebygging av uhell.


Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltingsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Nødnett er et nytt digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner.


Meteorologisk institutt beregner skogbrannfare for rundt 100 steder over hele landet


Kriseinfo.no formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.


Sivilforsvaret er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene.


Fagtidsskrift for brann og redningsetaten.


Her finnes varsel om flom og jord- og snøskred. Tjenesten er levert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket.


Norges Brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen for kommunalt brann- og feierpersonell. Det faglige- og administrative ansvar for brannskolen er lagt til DSB.
Alarmsentral Brann Øst AS - Postadresse: Pb. 716 Krapfoss, 1509 Moss - Besøksadr.: Tykkemyr 2, 1597 Moss - Tlf: Operativt: 6920 1700
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn